submit

กลุ่มอินเทคค์  ดำเนินธุรกิจหลักในการ ผลิต แปรรูป และจัดจำหน่ายอาหารสัตว์ นำเข้าและจัดจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์และสารอาหารเสริมสำหรับสัตว์ และ นำเข้าวัตถุดิบ ผลิต แปรรูป และจัดจำหน่ายสารเสริมสำหรับอาหารคน (Human Consumption)jkk ในกลุ่มยังประกอบธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำสำหรับกุ้งและปลา โรงเพาะฟัก (Hatchery) และยังมีฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สุกรและฟาร์มสุกรขุน กำลังขยายกิจการเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัทอินเทคค์ดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต้องการรับบุคลากรที่มีศักยภาพสูง รักการเรียนรู้และความท้าทาย ที่มองหาความก้าวหน้าในวิชาชีพไปพร้อมกับการเติบโตและขยายงานขององค์กร โดยสามารถค้นหาตำแหน่งที่สนใจ และรับ บริการข้อมูลการรับสมัคร ได้ตามขั้นตอนและ ระเบียบสมัครงาน
วุฒิการศึกษา
ตำแหน่งที่ต้องการค้นหา
Project Engineer  
วันที่ประกาศ  :  26/11/2016
วิศวกรไฟฟ้า ( PLC , Scada )  
วันที่ประกาศ  :  26/11/2016
ผู้จัดการฝ่าย หรือ แผนกขายอาหารสัตว์เลี้ยง PET food  
วันที่ประกาศ  :  26/11/2016
ผจก.แผนกผลิตสุกรพันธ์  
วันที่ประกาศ  :  26/11/2016
Process Engineer  
วันที่ประกาศ  :  26/11/2016
ผจก.แผนก/ฝ่ายขายฟาร์ม  
วันที่ประกาศ  :  26/11/2016
ช่างเทคนิคไฟฟ้า  
วันที่ประกาศ  :  26/11/2016
ผจก.ฝ่ายผลิต โรงแป้งข้าวสาลี  
วันที่ประกาศ  :  26/11/2016
ผจก ฝ่ายการตลาด/ ขาย แป้งข้าวสาลี  
วันที่ประกาศ  :  26/11/2016
ผจก.แผนกวิศวกรรมไฟฟ้า  
วันที่ประกาศ  :  26/11/2016
พนักงานจัดซื้อวัตถุดิบ  
วันที่ประกาศ  :  26/11/2016
Not specific  
วันที่ประกาศ  :  26/11/2016
พนักงานขายแป้งข้าวสาลี และวัตถุดิบอาหาร (Human Food Ingredients)  
วันที่ประกาศ  :  26/11/2016
ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน  
วันที่ประกาศ  :  26/11/2016
พนักงานขายอาหารกุ้ง  
วันที่ประกาศ  :  26/11/2016
เจ้าหน้าที่บัญชี  
วันที่ประกาศ  :  26/11/2016
Programmer 1 อัตรา  
วันที่ประกาศ  :  26/11/2016
IT Support Officer  
วันที่ประกาศ  :  26/11/2016