ลูกค้า เข้าเยี่ยมชมธุรกิจ และ กิจกรรมการผลิตอาหารสัตว์บก โรงงานอาหารสัตว์แห่งใหม่ TOWER 3 ช่วง วันที่ 20 - 21 เมษายน 2565

23-04-2022 11:03  

บริษัท หมู จิ้น จำกัด


บริษัท KCF จำกัด


กันเกตุฟาร์ม /ราชบุรี        และ  เจริญผลฟาร์ม  /อ่างทอง