ข่าวสารกิจกรรม > สัมมนาวิชาการ จ.ปัตตานี
ข่าวสารกิจกรรม

สัมมนาวิชาการ จ.ปัตตานี

15 Dec 2015

 บจก.อินเทคค์ ฟีด ได้จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการให้กับลูกค้าภายในพื้นที่ จ.ปัตตานี

เรื่อง แนวทางการเลี้ยงกุ้ง