เกี่ยวกับกลุ่มอินเทคค์ > ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

              

    ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ 2532 โดยเริ่มต้นจากบริษัท ไลฟ์สต๊อก อกรีคัลเจอรัล บิซิเนส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ในการประกอบธุรกิจนำเข้าผลิตและจัดจำหน่าย อาหารเสริม เวชภัณฑ์ยา   สำหรับการเลี้ยงกุ้ง  และได้ขยายสู่ธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายอาหารเสริม วิตามินแร่ธาตุและวัตถุดิบในการเลี้ยงและผลิตสัตว์ในนามบริษัทแลบอินเตอร์   และ  บริษัทพรีมาเทค นำข้าและจัดจำหน่าย เครืองมือวัด  และ ตรวจสอบคุณภาพน้ำในเวลาต่อมา ในปี 2543 บริษัท อินเทคค์ ฟีดได้จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตและจัดจำหน่ายอาหารกุ้ง และต่อมาได้ผลิตอาหารปลา อาหารสุกร อาหารสัตว์ปีก สัตว์เคี้ยเอื้อง สัตว์เลี้ยงกล่าวคือสุนัข และแมว เพื่อจัดจำหน่ายทั้ง ในและส่งออก องค์กรอินเทคค์ได้เติบโตและขยายธุรกิจสู่ ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง ฟาร์มสุกรพันธุ์ ฟาร์มสุกรขุน และผลิตจัดจำหน่ายอาหารสัตว์ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องกล่าวคือ ประเทศลาว เวียดนาม เขมร พม่า และอินเดีย และยังได้เติบโตต่อไปในธุรกิจอาหารสำหรับการบริโภคเช่นแป้งสาลีผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลี  เนื้อและผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรอย่างต่อเนื่อง
 
 
                                    “ คุณภาพ  มาตรฐาน  พร้อมบริการวิชาการ