Inteqc Webboard

กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้ง => กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้ง => ข้อความที่เริ่มโดย: tarinee ที่ กันยายน 23, 2015, 10:15:35 AM

หัวข้อ: กุ้งใช้เวลาในการเจริญเติบโตกี่เดือน
เริ่มหัวข้อโดย: tarinee ที่ กันยายน 23, 2015, 10:15:35 AM
อยากทราบว่ากุ้งต้องใช้อาหารประเภทไหน
ถึงจะทำให้กุ้งเจริญเติบโตได้รวดเร็ว