ข่าวสารกิจกรรม > เกษตรกรเขตราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เยี่ยมชมฟาร์มไอชริ้มฟ์
ข่าวสารกิจกรรม

เกษตรกรเขตราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เยี่ยมชมฟาร์มไอชริ้มฟ์

12 Dec 2016
เกษตรกรจาก ราชบุรี- สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ร่วมเยี่ยมชมฟาร์ม ไอชริ้มพ์ เครืออินเทคค์กรุ๊ป