ติดต่อเรา > ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม
กลุ่มอินเทคค์

INTEQC GROUP INTERNATIONAL SECTION

Mr.wiboon Lapjatupon (Ph.D) President       
Email : wiboon@inteqc.com

Mr.Wichai Lapjatuporn (D.V.M.) Director
Email : Wich.l@inteqc.com

Ms.Suttinee Chobpattana Logistic Manager
(Import&Export)
Email : suttinee@inteqc.com

ประสานงาน
Email : inteqcfeed@inteqc.com

ฝ่ายขายในประเทศ
Email: sales_inteqc@inteqcgroup.com
เบอร์ติดต่อ(Tel.) : 034886-132,034886148-156
FAX : 034851-1197 ,034-886-147

ฝ่ายจัดซื้อ (Procurement)
Email: procurement@inteqc.com
เบอร์ติดต่อ (Tel.): 034886-132,034886148-156 ต่อ 1113
FAX: 034851-132

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
Email: hr_inteqc@inteqc.com
เบอร์ติดต่อ (Tel.): 034886-132,
034886148-156 ต่อ 1061-1064
FAX: 034851-1197 ,034-886-147

ติดต่อสอบถาม